Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 tỉnh Nam Định

Tóm tắt Kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021
– Đổi mới hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư và tổ chức các hội nghị gặp mặt, trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư theo hướng tiếp cận sâu, theo ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh (ngành nghề, lĩnh vực công nghệ cao, có số thu ngân sách lớn).
✅ Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng… theo quy định, nhất là hỗ trợ các nhà đầu tư lớn đang quan tâm, khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh như: Tập đoàn FLC với dự án FLC Nam Định, Tập đoàn AEON với đại siêu thị AEON MALL…
– Các dự án hoàn thành: Giai đoạn I dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ – Ninh Bình; Tỉnh lộ 487B, 488B, 488C; đường trục phía Nam thành phố Nam Định.
– Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử – văn hóa thời Trần; Tỉnh lộ 485B; Cụm công trình kênh nối Đáy – Ninh Cơ…
✅ Khởi công các dự án: Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh; Giai đoạn II dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ – Ninh Bình; dự án cầu Bến mới; xây dựng tuyến đường nối từ đê tả Đáy đến đường 57 B, huyện Ý Yên; Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 tại Hải Hậu; Nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc…
– Hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Xây dựng trụ sở Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Nam Định. Phối hợp thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đống Cao, đề xuất đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường.
✳️ Công tác quy hoạch
– Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo trong năm 2021 cơ bản hoàn thành các nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh, trong đó chú ý các nội dung quy hoạch về hệ thống giao thông, khu, cụm công nghiệp, khu xử lý rác thải tập trung, các khu đô thị, khu dân cư tập trung…
– Tập trung xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các quy hoạch đã được phê duyệt để thu hút các nhà đầu tư; nhất là Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040; Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến, huyện Ý Yên đến năm 2035… Đồng thời tổ chức công khai, quản lý, thực hiện theo quy hoạch.
– Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các huyện liên quan (Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Ý Yên) xây dựng quy hoạch hai bên tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ – Ninh Bình và hai bên tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; nghiên cứu xây dựng quy hoạch khu kinh tế Ninh Cơ đảm bảo phù hợp với các quy hoạch đã được duyệt và được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.
✳️ Đấu giá quyền sử dụng đất
– Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu đô thị, khu dân cư tập trung để tổ chức đấu giá cho nhân dân làm nhà ở. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch để đề xuất đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư tập trung. Không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng; trừ khu đất nhỏ lẻ, xen kẹp. Khi phê duyệt kế hoạch đấu giá phải kiểm tra thực địa trước và có ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng.
– Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch để người dân có nhu cầu đều được tham gia đấu giá đất ở và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các phiên đấu giá
✳ Đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp
– Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp chu trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và sớm hoàn thành giai đoạn 1 Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật, đồng thời xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Hoàn thiện thủ tục theo quy định để khởi công dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận; khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hồng Tiến, huyện Ý Yên và mở rộng khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản.
– Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các huyện, đơn vị liên quan đôn đốc hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên; Cụm công nghiệp Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; mở rộng Cụm công nghiệp Xuân Tiến, huyện Xuân Trường. Hoàn thiện các thủ tục và khởi công đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên; Cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản; Cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu; mở rộng cụm công nghiệp Đồng Côi, huyện Nam Trực. Rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp để kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong Quý 1/2021.
✳ Xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp
– Đổi mới hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư và tổ chức các hội nghị gặp mặt, trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư theo hướng tiếp cận sâu, theo ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh (ngành nghề, lĩnh vực công nghệ cao, có số thu ngân sách lớn).
– Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng… theo quy định, nhất là hỗ trợ các nhà đầu tư lớn đang quan tâm, khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh như: Tập đoàn FLC, Tập đoàn AEON…
– Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Trung tâm và các cơ quan, đơn vị; Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi Quy chế phối hợp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành trong Quý I/2021; tiếp nhận và kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.
✳ Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm
Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục các dự án trọng điểm của tỉnh, đảm bảo hoàn thành tiến độ của năm 2021 như sau:
– Các dự án hoàn thành: Giai đoạn I dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ – Ninh Bình; Tỉnh lộ 487B, 488B, 488C; đường trục phía Nam thành phố Nam Định.
– Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử – văn hóa thời Trần; Tỉnh lộ 485B; Cụm công trình kênh nối Đáy – Ninh Cơ…
– Khởi công các dự án: Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh; Giai đoạn II dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ – Ninh Bình; dự án cầu Bến mới; xây dựng tuyến đường nối từ đê tả Đáy đến đường 57 B, huyện Ý Yên; Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 tại Hải Hậu; Nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc…
– Hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Xây dựng trụ sở Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Nam Định. Phối hợp thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đống Cao, đề xuất đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường.
✳ Xây dựng thành phố trung tâm vùng
– Ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021 – 2025.
– Thành phố Nam Định, các huyện: Mỹ Lộc, Nam Trực, Vụ Bản chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
– Tiếp tục kêu gọi, hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án tạo điểm nhấn trên địa bàn thành phố Nam Định.
– Tập trung chỉ đạo, đôn đốc để hoàn thành Dự án tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Nam Định nhất là các dự án khu đô thị, khu tái định cư…
– Duy trì thường xuyên công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, quản lý vỉa hè lòng đường, trật tự đô thị; tiếp tục xây dựng các tuyến phố văn minh – xanh – sạch – đẹp. Đồng thời Tích cực tuyền truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
✳ Phát triển vùng kinh tế ven biển
– Ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025.
– Xây dựng, hoàn thành quy hoạch phân khu Quy hoạch chung khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040 để thu hút các nhà đầu tư. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản, để từng bước quản lý chặt chẽ và phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thủy sản.
– Hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong công tác triển khai thi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định I tại huyện Hải Hậu. Rà soát, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, thương mại dịch vụ để thúc đẩy thu hút đầu tư khu vực các huyện ven biển

Có thể bạn quan tâm