Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Hải Phòng (SHP) là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ gần 1600 tỷ

Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Hải Phòng (SHP) đã khởi công dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại khu công nghiệp Tràng Duệ – Huyện An Dương – TP. Hải Phòng.
Tên gọi là nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ.
Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của SHP đạt 6.791,04 tỉ đồng, tổng dư nợ gốc các tổ chức tín dụng còn 671,58 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm