Chính thức thành lập khu công nghiệp Mỹ Thuận Nam Định

Chính thức: Ngày 5-3 UBND tỉnh Nam Định đã quyết định thành lập Khu công nghiệp Mỹ Thuận
Thành lập Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định, với các nội dung sau:
– Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định
Về vị trí, địa điểm, phạm vi ranh giới xây dựng:
– Vị trí, địa điểm: Huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
– Phạm vi ranh giới xây dựng:
  • Phía Bắc giáp tuyến đường bộ mới Nam Định – Phủ Lý (QL21B)
  • Phía Nam giáp khu dân cư QL21.
  • Phía Đông giáp khu dân cư xã Mỹ Thịnh.
  • Phía Tây giáp khu dân cư thôn Nhuế và sông Tiên Hương.
– Quy mô diện tích: 158,48 ha.
– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong.
– Tổng vốn đầu tư: 1.621,236 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 486,371 tỷ đồng.
Thời hạn hoạt động: 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.
Tổ chức và hoạt động của Khu công nghiệp Mỹ Thuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong phối hợp sở, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận theo quy định hiện hành.
– Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, giám sát Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận theo quy hoạch, hồ sơ đã được phê duyệt.
– Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.