Tiến độ thanh toán Dự án Căn hộ The 6nature Đà Nẵng

Tiến độ thanh toán Dự án Căn hộ The 6nature Đà Nẵng

Đợt thanh toán Tỷ lệ thanh toán Thời hạn thanh toán
Đặt cọc Với căn hộ 3PN/Dual Key: 200 triệu

Với các căn hộ còn lại: 100 triệu

Đợt 1 20% giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT), đã bao gồm tiền đặt cọc Ký HĐMB (sau 7 ngày kể từ ngày đặt cọc)
Đợt 2 10% giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT) 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Đợt 3 10% giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT) 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2
Đợt 4 5% giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT) 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3
Đợt 5 5% giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT) 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4
Đợt 6 5% giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT) 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5
Đợt 7 5% giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT) 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6
Đợt 8 5% giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT) 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7
Đợt 9 5% giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT) 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 8
Đợt 10 25% giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT) Khi có thông báo nhận bàn giao căn hộ, dự kiến quý IV/2021
Đợt 11 5% giá trị HĐMB (đã bao gồm VAT) Khi bàn giao GCN

 

View thực tế nhìn từ Căn hộ The 6nature