Chung cư Thăng Long Capital

  • Địa điểm: Hà Nội
  • Diện tích: 60m2
  • Loại hình: Chung cư

WestPoint Nam 32 Hoài Đức