Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công TP Bắc Giang

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Giang vừa ban hành Nghị Quyết số 88/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

1. Dự án: Xây dựng cầu Á Lữ, thành phố Bắc Giang

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố Bắc Giang

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Trần Phú, phường Mỹ Độ và xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang.

Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cầu Á Lữ, thành phố Bắc Giang nhằm mở rộng không gian đô thị, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và góp phần hoàn thiện Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng mức đầu tư: 527 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2024.

2. Dự án: Xây mới trường THCS Lý Tự Trọng, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang

Chủ đầu tư: UBND phường Đa Mai

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới các cơ sở vật chất của nhà trường bao gồm: Khối nhà lớp học, khối nhà phục vụ học tập, khối nhà hành chính quản trị và các công trình phụ trợ…

Tổng mức đầu tư: 55,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2023.

3. Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và hồ điều hòa phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang

Chủ đầu tư: UBND phường Đa Mai

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang.

Mục tiêu đầu tư: Góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Bắc Giang. Từng bước hoàn chỉnh quy hoạch khu vực; tạo dựng môi trường đô thị, gắn kết hài hòa với khu vực dân cư hiện trạng và các khu đô thị xung quanh.

Tổng mức đầu tư: 91,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2024.

4. Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Mỹ Cầu cạnh ngòi Đa Mai, thành phố Bắc Giang

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thành phố Bắc Giang

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang.

Mục tiêu đầu tư: Góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Bắc Giang. Từng bước hoàn chỉnh quy hoạch khu vực; tạo dựng môi trường đô thị, gắn kết hài hòa với khu vực dân cư hiện trạng và các khu đô thị xung quanh.

Tổng mức đầu tư: 128,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2024.

Tham khảo dự án phường Mỹ Độ Bắc Giang đang được mở bán: https://haiphathome.vn/du-an/du-an-khu-do-thi-my-do-vista-city-tp-bac-giang/