Phê duyệt quy hoạch 1/500 dự án T&T Phước Thọ

Phê duyệt quy hoạch 1/500 dự án T&T Phước Thọ

Ngày 06/02/2020, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Thọ, Phường 3, thành phố Vĩnh Long, nội dung cụ thể như sau:

 1. Vị trí, ranh giới khu đất quy hoạch:

Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc Phường 3, thành phố Vĩnh Long có phạm vi giới hạn như sau:

 • Phía Bắc giáp phần đất dự kiến mở rộng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây;
 • Phía Nam và Đông giáp kênh, rạch tự nhiên;
 • Phía Tây giáp sông Cái Cá;
 1. Quy mô: Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 115.354,5 m2.
 2. Mục tiêu:
 • Khai thác hiệu quả các thế mạnh điều kiện tự nhiên, đất đai khu vực vùng ven sông Cái Cá, nhằm đem lại lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của cư dân địa phương.
 • Định hướng xây dựng khu đô thị theo mô hình đô thị văn minh – hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và có hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Vĩnh Long.
 • Là cơ sở pháp lý để triển khai dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển theo quy hoạch được phê duyệt.
 1. Tính chất:
 • Là khu đô thị văn minh – hiện đại, hài hòa với điều kiện tự nhiên, cảnh quan sông nước, tạo dựng sự khác biệt với khu vực phát triển cũ của thành phố.
 • Là khu trung tâm thương mại, kết hợp trung tâm tổ chức sự kiện, căn hộ dịch vụ,  với quy mô cấp khu vực, tạo sức hút và thúc đẩy khu vực phát triển.

    5. Dự kiến nguồn vốn và tổng mức đầu tư

 • Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.650 tỷ đồng
 • Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và vốn vay.
 • Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2020 đến Quý IV/2023

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc S Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Chủ tịch UBND Phường 3 và Thủ trư ng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phối cảnh dự án T&T Phước Thọ Riverside