Những tiêu chí đánh giá cơ bản một bất động sản đầu tư

Những tiêu chí đánh giá cơ bản một bất động sản đầu tư

Tiêu chí 1: An toàn
Biến động thị trường bất động sản trong thời gian qua cũng mang lại nhiều cơ hội đầu tư bất động sản cho giới đầu tư cùng doanh nghiệp, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn đọng không ít rủi ro tiềm ẩn với nhiều chủ đầu tư .
Trên quan điểm cá nhân của tôi, tính An toàn là tiêu chuẩn hàng đầu của một tài sản để đầu tư. Với việc đầu tư bất động sản, tính an toàn thể hiện ở chỗ: Tính pháp lý rõ ràng, dễ dàng chuyển nhượng mua bán, cầm cố thế chấp,…
Tiêu chí 2: An nhàn
Mục tiêu: Mục tiêu cuối cùng của đầu tư là lợi nhuận, tăng giá trị tài sản sở hữu, những nếu nó không được sử dụng để tạo ra dòng tiền thì lợi nhuận trước mắt không có ý nghĩa gì. để có cuộc sống an nhàn chúng ta cần phải có dòng lợi nhuận bền vững.
Tiêu chí 3: Dòng tiền cao hay thấp
Dòng tiền chính là mục tiêu cuối cùng của nhà đầu tư và dựa trên con số đó chúng ta so sánh hiệu quả giữa các tài sản, cân nhắc giữa đầu tư hay gửi tiền ngân hàng. Hiện nay gửi tiền ngân hàng vẫn là một kênh đầu tư an toàn và có dòng tiền, linh hoạt rút ra gửi vào, tính thanh khoản cao
Tiêu chí 4: Lãi vốn
Lãi vốn là một tiêu chí quan trọng vì nó giúp chúng ta gia tăng giá trị tài sản ngay từ khi mua, đồng thời từ đó tăng dòng tiền. Mấy năm gần đây, một số nơi có bất động sản tăng giá rất tốt do quá trình mở rộng đô thị hóa, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều nơi nhà đầu tư mua đất chờ 10-20 năm giá đất vẫn không tăng.
Tiêu chí 5: Đòn bẩy tài chính
Không chỉ dòng tiền và lãi vốn mà bất động sản còn là kênh đầu tư sử dụng nhiều đòn bẩy ngân hàng và tổ chức khác để làm tăng lợi nhuận của khoản đầu tư.
Tiêu chí 6: Sự kế thừa
Tài sản để lại cho thế hệ sau với giá trị trường tồn.
Đây là sơ lược 6 tiêu chí để đánh giá một tài sản.
Bất động sản nghỉ dưỡng – 1 kênh đầu tư An toàn trong thời kỳ BĐS biến động mạnh