Danh mục 36 dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Nam Định năm 2021

🔥📢 Danh mục 36 dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Nam Định năm 2021
 1. Khu phức hợp dịch vụ, thương mại, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và đô thị thông minh: 1.500ha ( Mỹ Lộc)
 2. Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và công trình nhà phố Shop-houes: 1ha (TP.Nam Định)
 3. Đầu tư xây dựng Khu đô thị đại học tập trung: 150ha ( TP.Nam Định)
 4. Xây dựng hệ thống các công trình vui chơi giải trí, công viên: 50ha ( TP.Nam Định)
 5. Cải tạo chung cư trên địa bàn thành phố Nam Định: TP.Nam Định
 6. Dự án xây dựng khu chức năng hỗn hợp: 15,1ha ( TP.Nam Định)
 7. Xây dựng nhà ở xã hội: 3ha ( các huyện, TP.Nam Định)
 8. Đầu tư xây dựng khu ở thương mại giá rẻ: 3ha ( TP.Nam Định)
 9. Xây dựng các khu đô thị, khu dân cư: Các huyện, thành phố Nam Định
 10. Dự án xây dựng bãi đỗ xe công cộng: 0,2ha ( TP.Nam Định)
 11. Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ: 2000ha ( Giao Thuỷ)
 12. Khu du lịch Rạng Đông: 800ha ( Nghĩa Hưng)
 13. Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng tắm biển, thể thao, dịch vụ du lịch: 85ha ( Giao Thuỷ)
 14. Xây dựng khu đô thị, du lịch và công nghiệp tại khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng: 4.288ha ( Nghĩa Hưng)
 15. Khu bảo tồn chứng tích biến đổi khí hậu và du lịch sinh thái tại khu vực Nhà thờ đổ Văn Lý: 55ha (Hải Hậu)
 16. Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Ninh Cơ: 13.950ha (Hải Hậu, Nghĩa Hưng)
 17. Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Trung: 150ha (Tp Nam Định)
 18. Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hồng Tiến: 114ha (Ý Yên)
 19. Xây dựng nâng cấp cảng Thịnh Long: 4,5 triệu tấn/năm (Hải Hậu)
 20. Xây dựng trung tâm LOGISTICS: 50ha ( Hải Hậu, Nghĩa Hưng)
 21. Xây dựng Tổng kho và cảng xuất – nhập xăng dầu: 38ha (Hải Hậu)
 22. Xây dựng cảng sông Nam Định: 1 triệu tấn/ năm ( Tp Nam Định, Nam Trực)
 23. Nhà máy sản xuất sản phẩm, thiết bị phụ trợ ngành dệt-may: 10ha (Các kcn, ccn)
 24. Nhà máy sản xuất phụ tùng, thiết bị phụ trợ cơ khí, điện, điện tử: 10ha (Các kcn, ccn)
 25. Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, máy vi tính, sản xuất phần mềm: 10ha (các kcn, ccn)
 26. Nhà máy sản xuất cơ khí, điện, điện tử: 10ha ( kcn Mỹ Trung, các Ccn)
 27. Nhà máy sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô: 10ha ( KCN Mỹ Trung, các CCN)
 28. Nhà máy sản xuất dược phẩm: 5ha ( KCN Mỹ Trung, các CCN)
 29. Nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc, da giầy: 10ha (các KCN, CCN trừ TP.Nam Định và khu vực phụ cận)
 30. Nhà máy chế biến thủy hải sản: 30ha ( các CCN thuộc huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng)
 31. Nhà máy chế biến thực phẩm sạch – khu chăn nuôi xanh: 20ha ( các CCN)
 32. Nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt màng kính: 50ha ( các huyện Giao Thuỷ, Xuân Trường)
 33. Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thành phố Nam Định: 78.000m3/ngày đêm
 34. Dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả chất lượng cao theo chuỗi giá trị: 1.000ha-2.000ha ( các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Giao Thuỷ, Hải Hậu)
 35. Chợ đầu mối và trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thành phố Nam Định: 1,2ha ( TP.Nam Định)
 36. Dự án nâng cấp, mở rộng trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hoà Xá giai đoạn II: 12.876 m3/ngày đêm
Theo FB Namdinh360