CHUNG CƯ BEA SKY – ĐẠI ĐÔNG Á

  • Địa điểm: Hà Nội
  • Diện tích: 67-94m2
  • Loại hình: Chung cư