CHUNG CƯ BEA SKY – ĐẠI ĐÔNG Á

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích: 67-94m2
 • Loại hình: Chung cư

CHUNG CƯ BOHEMIA RESIDENCE

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích: 86-138m2
 • Loại hình: Chung cư

CHUNG CƯ ROMAN PLAZA

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích: 69-238m2
 • Loại hình: Chung cư

Imperia Sky Garden

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích: 90m2
 • Loại hình: Chung cư

Imperia Sky Garden

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích: 90m2
 • Loại hình: Chung cư

Imperia Sky Garden

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích: 90m2
 • Loại hình: Chung cư