Đất nền

Khu đô thị Nam Sông Đào Nam Vân Nam Định

 • Địa điểm: Nam Định
 • Diện tích: 60m2
 • Loại hình: Đất nền

Dự án Khu đô thị Rùa Vàng City – Bắc Giang

 • Địa điểm: Bắc Giang
 • Diện tích: 70-100m2
 • Loại hình: Đất nền

Dự án Khu đô thị Hồng Vũ Sông Công

 • Địa điểm: Thái Nguyên
 • Diện tích: 100m2
 • Loại hình: Đất nền

Khu đô thị Thống Nhất Thành phố Nam Định

 • Địa điểm: Nam Định
 • Diện tích: 80m2
 • Loại hình: Đất nền

Dự án khu đô thị TMS Ý Yên Nam Định

 • Địa điểm: Nam Định
 • Diện tích: 80m2
 • Loại hình: Đất nền

Dự án đất nền Diamond Centre Point Phú Riềng Bình Phước

 • Địa điểm: Bình Phước
 • Diện tích: 100m2
 • Loại hình: Đất nền