Đà Nẵng

1

Dự án căn hộ The 6Nature Đà Nẵng

  • Địa điểm: Đà Nẵng
  • Diện tích: 60m2
  • Loại hình: Chung cư

Dự án căn hộ Suntory Bay Đà Nẵng

  • Địa điểm: Đà Nẵng
  • Diện tích: 50m2
  • Loại hình: Chung cư

Dự án căn hộ One River Complex Đà Nẵng

  • Địa điểm: Đà Nẵng
  • Diện tích: 50m2
  • Loại hình: Chung cư