Chung cư

Dự án chung cư Sunshine Center 16 Phạm Hùng

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích: 100m2
 • Loại hình: Chung cư

Dự án Imperia Green Park Tân Mai Hoàng Mai

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích: 65m2
 • Loại hình: Chung cư

Dự án căn hộ Suntory Bay Đà Nẵng

 • Địa điểm: Đà Nẵng
 • Diện tích: 50m2
 • Loại hình: Chung cư

Dự án chung cư Panorama Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích: 65m2
 • Loại hình: Chung cư

Dự án căn hộ One River Complex Đà Nẵng

 • Địa điểm: Đà Nẵng
 • Diện tích: 50m2
 • Loại hình: Chung cư

Dự án chung cư TNR The Nosta 90 Đường Láng

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Diện tích: 50m2
 • Loại hình: Chung cư